V místní prodejně je ode dne 12.1.2021 do soboty 23. ledna 2021 umístěna pokladnička. Zde mohou občané vložit finanční příspěvek a vzít si jako poděkování za finanční dar kapesní kalendář a letáček, které jsou umístěné vedle pokladničky.
Další pokladnička pro dárce je umístěna v kanceláři Obecního úřadu, a to až do pátku 22. ledna 2021.