Letecký pohled na obec Dobelice

Upozornění na změnu místního poplatku za komunální odpad🗑
OÚ Dobelice - jako správce místních poplatků, sděluje obyvatelům obce, že zastupitelstvo obce Dobelice schválilo novou obecně závaznou vyhlášku za obecní systém odpadového hospodářství na kalendářní rok 2022.
Touto vyhláškou byl stanoven poplatek za odpady na částku 600 Kč na osobu (starší 15 let věku), či rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 6. 2022.

Technická zkouška, provázená akustickým signálem, bude provedena ve středu  27. října 2021. 
Sirény budou aktivovány v Jaderné elektrárně Dukovany v časech 12:00 a 12:15 hodin po dobu 140 sekund.