Historie

Dobelice leží v oblasti, která byla od pravěku hustě obydlena. Slovanské osídlení a počátky samotné vesnice sahají zřejmě do ranného středověku. Bohužel z této doby nemáme dostatek písemných pramenů, takže jediným svědectvím jsou archeologické nálezy z mladohradištního období. Přímo ze zastavěné části obce pochází náhodné nálezy keramiky s unikátní kolkovou výzdobou z 10.-12. století. Nedaleko zaniklé ledvické tvrze bylo kostrové pohřebiště ze stejné doby.

Dobelice jsou poprvé zmíněny v písemných pramenech v roce 1260. V polovině 14. století zůstává vesnice majetkem drobné šlechty, ovšem rozdělené mezi více vlastníků. V roce 1350 zde byly nejméně dva dvorce. Jeden držel Mikuláš z Dobelic, druhý náležel rodu z Lidéřovic.

Během druhé poloviny 14. století se na dílech vsi vystřídalo poměrně hodně držitelů z vladyckých rodů z blízkého okolí (z Knínic, Trstěnic, z Tulešic, z Vajtmile). Do konce 14. století tyto drobné svobodné majetky skoupili pání z Lipé.

V roce 1360, krátce po založení augustiniánského kláštera v Moravské Krumlově, daroval zakladatel kláštera Čeněk z Lipé krumlovským řeholníkům dvůr v Dobelicích s vinohradem ve Džbanické hoře. V dalších letech zde klášter získal další drobné majetky, mimo jiné také mlýn a rybník. Zanedlouho však klášter i jeho majetek zničili husité. Krumlovský konvent augustiánů již nebyl obnoven a jejichmajetek zabrali pání z Lipé. Zbylý díl Dobelic pání z Lipé propůjčovali svým manům, příslušnikům nižší šlechty, kteří vstupovali do služeb dědičných maršálků. V roce 1415 zde seděl Janek z Tulešic, v letech 1464 - 1484 Zich Dobelický z Popůvek. Oba manové zastávali na dvoře maršálka po určitou dobu úřad dvorského sudího. V roce 1491 zde seděl Vaněk ze  Skrbně. Nedlouho poté přešel manský díl pod přímou správu krumlovských maršálků.

Katastr Dobelic

Obec má velice neobyvyklý tvar katastrálního území - protáhlý a uprostřed zúžený. Jeho podoba je důsledkem historického vývoje. Jižně od Dobelic je území, kde dnes nejsou žádné vesnice. Jedná se o rozsáhlý prostor mezi vesnicemi Kadov, Petrovice, Dobelice, Vémyslice, Džbanice, Trstěnice, Skalice a Míšovice. Během středověké kolonizace ve 13. století zde vzniklo několik vesnic, z níž dvě (Berg a Kravky) jsou známé jménem. Osady zřejmě brzy zanikly a jejich pozemky byly připojeny ke katastrům okolních vesnic. Zbývá otázka, kdy a proč zanikly. Několik místních jmen (Berg, Silberbergen, Kukusbergen) má zřejmou souvislost s hornickou kolonizací. Snad v této krajině probíhala dávna těžba rud a po vytěžení chudých nalezišť hornické osady zanikly?

Jihomoravský kraj    moravskokrumlovsko    dso rybniky dobelice     czechpoint1 

Chytré blondýnky radí    Pálení klestí    Portál pro řešení událostí

Kontakt

Obecní úřad Dobelice
Dobelice 77
67201 Moravský Krumlov
 
Tel.: 515 323 165
Datová schránka ID: s9va8fy

Kalendář událostí

červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Počasí na 3 dny

Počasí