Provozní doba:   
 Knihovnice:   
 Sídlo:   Budova Obecního úřadu 
 Poplatek: