CzechPointV kanceláři Obecního úřadu Dobelice zřízeno kontaktní pracoviště Czech POINT. Czech POINT je místem určeným pro komunikaci občanů s veřejnou správou a jsou zde poskytovány následující služby:

  • ověřený výstup z katastru nemovitostí
  • ověřený výstup z obchodního rejstříku
  • ověřený výstup z živnostenského rejstříku
  • výpis z Rejstříku trestů
  • výpis z bodového hodnocení řidiče (má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady)

Služby Czech POINTu nejsou určeny k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu či výpisu z příslušného registru. Pro zhotovením výpisu je potřeba úředníkovi OÚ uvést základní údaje o subjektu, ke kterému se výpis vztahuje. Poté Vás úředník seznámí s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení stanovené částky Vám bude výpis vydán.

Výstupy z informačních systémů veřejné správy (katastr nemovitostí, živnostenský a obchodní rejstřík) lze vydat každé osobě, která si o ně zažádá. Výpis z Rejstříků trestů a výpis z bodového hodnocení řidiče může být vydán pouze osobě, které se výpis přímo týká.

1. Výpis z Katastru nemovitostí
O co můžete žádat:

úplný nebo částečný ověřený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem nebo parcelám v jakémkoliv katastrálním území České republiky (katastrální snímky na pracovišti Czech POINT vydávat nelze)
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
– název katastrálního území
– číslo Listu vlastnictví nebo číslo popisné (příp.evidenční) objektu nebo číslo parcely
Cena: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

2. Výstup z obchodního a živnostenského rejstříku
O co můžete žádat:
– úplný ověřený výstup z obchodního nebo živnostenského rejstříku
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
– identifikační číslo organizace (IČ)
Cena: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

3. Výpis z Rejstříku trestů
O co můžete žádat:
– výpis z Rejstříku trestů
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
– žadatel předkládá platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Cena: 50 Kč

Vyřízení žádosti:
– elektronicky – žadatel obdrží výpis „na počkání“ neprodleně poté, kdy jej úřad obdrží v elektronické podobě z Rejstříku trestů
– písemně zasláním žádosti na evidenci Rejstříku trestů – v případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, může úředník vytisknout žadateli papírovou žádost k odeslání poštou. Zpracovaný výpis přijde poštou na adresu žadatele.
V tomto případě žadatel neplatí správní poplatek obecnímu úřadu, ale na žádost vylepí kolek v hodnotě 50 Kč.

4. Výpis z bodového hodnocení řidiče
O co můžete žádat:
– výpis z bodového hodnocení řidiče, který zjišťuje stav trestných bodů (bez bodů ve
správním řízení). Tento výpis má pouze informativní charakter a nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
– žadatel předkládá platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Cena: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku