Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.03.2021 29.03.2021 Velkoobjemový kontejner na odpad 26.3.2021
Tručková Miroslava
13.10.2020 30.11.2020 Výsledky krajských voleb a senátních voleb, 1.-2.kolo - 2020-za obec
Tručková Miroslava
06.10.2020 23.10.2020 Nemocnice Ivančice otevírá odběrové místo pro testy na COVID
Tručková Miroslava
06.10.2020 15.10.2020 Výsledky krajských voleb a senátních voleb, 1.kolo - 2020-za obec
Tručková Miroslava
16.09.2020 04.10.2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do Zastupitelstva kraje
Tručková Miroslava
02.07.2020 18.07.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Lesní hospodářské osnovy (LHO) pro zařizovací obvod Moravský Krumlov
Tručková Miroslava
28.05.2020 13.06.2020 Oznámení o vydání změny č.2 ÚP Dobelice opatřením obecné povahy
Tručková Miroslava
25.05.2020 31.05.2020 Svoz nebezpečného odpadu v obci dne 27.5.2020
Tručková Miroslava
21.05.2020 24.05.2020 Očkování psů 23.5.2020
Tručková Miroslava
20.04.2020 28.04.2020 Přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad pro občany dne 24.4.2020
Tručková Miroslava
20.01.2020 29.02.2020 INFORMACE PRO OBČANY- Výsledky průzkumu zájmu o zachování prodejny potravin v Dobelicích
Tručková Miroslava
20.01.2020 07.02.2020 INFORMACE PRO OBČANY- nabídka vytěženého dřeva-akát a nabídka práce-pošta Vémyslice
Tručková Miroslava
15.01.2020 31.01.2020 Oznámení o ukončení revize katastru nemovitostí obce Dobelice
Tručková Miroslava
02.12.2019 03.01.2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-„Zbudování chodníků, silnice, dešťové kanalizace a vodovodu v obci Dobelice“ včetně napojení nové místní komunikace parc. č. 393/4 na silnici II/396
Tručková Miroslava
11.11.2019 26.11.2019 Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd.předp.; č.j.3/2019
Tručková Miroslava
04.11.2019 10.11.2019 Svoz nebezpečného odpadu v obci dne 9.11.2019
Tručková Miroslava
31.10.2019 06.11.2019 Povinné "čipování" psů dne 6.11.2019
Tručková Miroslava
25.09.2019 01.10.2019 Odečty elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie dne 30. 9. 2019
Tručková Miroslava
09.09.2019 16.09.2019 Velkoobjemový kontejner na odpad 13.9.2019
Tručková Miroslava
24.07.2019 08.08.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích p.č. 165/1, 25/1, 128/1 144/1 v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava