Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.07.2019 08.08.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích p.č. 165/1, 25/1, 128/1 144/1 v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava
23.07.2019 31.07.2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 31.7.2019
Tručková Miroslava
30.05.2019 15.06.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
27.05.2019 17.06.2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.05. – 25.05.2019 - OBEC DOBELICE- VÝSLEDKY
Tručková Miroslava
27.05.2019 11.06.2019 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.2 ÚP Dobelice
Tručková Miroslava
20.05.2019 25.05.2019 Sběr nebezpečného odpadu v obci dne 25.5.2019
Tručková Miroslava
09.05.2019 25.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Tručková Miroslava
29.04.2019 11.05.2019 Pozvánka na cykloakci-Moravskokrumlovskem na kole 11.5.2019
Tručková Miroslava
25.04.2019 02.05.2019 Pozvánka na 1.zasedání okrskové volební komise -Volby do EP 2019
Tručková Miroslava
17.04.2019 18.07.2019 Informace pro občany-nové úřední hodiny OÚ Dobelice
Tručková Miroslava
17.04.2019 24.04.2019 Informace pro občany-dovolená na OÚ Dobelice 23.4.2019
Tručková Miroslava
10.04.2019 14.04.2019 OZNÁMENÍ PRO OBČANY-VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24.5 A 25.5.2019-zápis do seznamu voličů
Tručková Miroslava
09.04.2019 26.05.2019 Oznámení informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dobelice-Volby do EP 2019
Tručková Miroslava
02.04.2019 15.04.2019 Velkoobjemový kontejner na odpad 12.4.2019
Tručková Miroslava
02.04.2019 21.04.2019 Mimořádný svoz komunálního odpadu v obci dne 20.4.2019
Tručková Miroslava
21.02.2019 21.03.2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
Tručková Miroslava
01.01.2019 31.03.2019 Celkový přehled dotací a ostatních financí získaných obcí Dobelice v průběhu roku 2018
Tručková Miroslava
30.11.2018 30.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti na úseku obecní policie mezi městem Moravský Krumlov a obcí Dobelice
Tručková Miroslava
28.11.2018 09.12.2018 Mobilní svoz nebezpečného odpadu dne 8.12.2018
Tručková Miroslava
19.11.2018 27.11.2018 Nájmy za hrobová místa na petrovickém hřbitově
Tručková Miroslava