Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.01.2020 29.02.2020 Lesy ČR, polesí MK -nabídka palivového dřeva
Tručková Miroslava
30.01.2020 29.02.2020 Start závěrečné fáze tzv. EET- elektronické evidence tržeb
Tručková Miroslava
15.01.2020 31.01.2020 ROZHODNUTÍ -SPOLEČNÉ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou-„Zbudování chodníků, silnice, dešťové kanalizace a vodovodu v obci Dobelice“ včetně napojení nové místní komunikace parc. č. 393/4 na silnici II/396
Tručková Miroslava
26.11.2019 11.12.2019 Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd.předp.; č.j.4/2019KD
Tručková Miroslava
20.11.2019 02.01.2020 Výběrové řízení na pracovní místo: referent(ka) pro výkon státní správy na úseku stavebního řádu na odboru výstavby a ÚP MěÚ Moravský Krumlov
Tručková Miroslava
23.10.2019 07.11.2019 Opatření obecné povahy- Rakšice-oprava železničního mostu- uzavírka
Tručková Miroslava
23.09.2019 15.11.2019 Návrh "Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje"
Tručková Miroslava
02.09.2019 18.09.2019 SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“
Tručková Miroslava
02.09.2019 08.09.2019 Pozvánka na varhanní koncert v kostele sv. Vavřince v Rakšicích 8.9.2019
Tručková Miroslava
08.07.2019 23.07.2019 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení
Tručková Miroslava
05.04.2019 05.05.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Tručková Miroslava
14.03.2019 28.03.2019 Oznámení o zahájení řízení-kácení dřevin č.j.2/2019/KD
Tručková Miroslava
11.03.2019 27.03.2019 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-usmrcování kormorána velkého při prevenci škod na rybářství
Tručková Miroslava
05.03.2019 23.03.2019 Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Vémyslice dne 23.3.2019
Tručková Miroslava
31.01.2019 18.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život
Tručková Miroslava
17.01.2019 31.12.2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 2018-2020
Tručková Miroslava
16.01.2019 18.02.2019 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
14.01.2019 28.02.2019 Rozpis svozu odpadů v obci v roce 2019
Tručková Miroslava
10.12.2018 28.12.2018 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "SLV-SOK-V439/440-Nové dvojité vedení" na životní prostředí
Tručková Miroslava
26.11.2018 13.12.2018 Informace pro občany-dočasné uzavření stavebního úřadu
Tručková Miroslava