Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.10.2019 07.11.2019 Opatření obecné povahy- Rakšice-oprava železničního mostu- uzavírka
Tručková Miroslava
23.09.2019 15.11.2019 Návrh "Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje"
Tručková Miroslava
02.09.2019 18.09.2019 SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“
Tručková Miroslava
02.09.2019 08.09.2019 Pozvánka na varhanní koncert v kostele sv. Vavřince v Rakšicích 8.9.2019
Tručková Miroslava
08.07.2019 23.07.2019 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení
Tručková Miroslava
05.04.2019 05.05.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Tručková Miroslava
14.03.2019 28.03.2019 Oznámení o zahájení řízení-kácení dřevin č.j.2/2019/KD
Tručková Miroslava
11.03.2019 27.03.2019 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-usmrcování kormorána velkého při prevenci škod na rybářství
Tručková Miroslava
05.03.2019 23.03.2019 Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Vémyslice dne 23.3.2019
Tručková Miroslava
31.01.2019 18.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život
Tručková Miroslava
16.01.2019 18.02.2019 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
14.01.2019 28.02.2019 Rozpis svozu odpadů v obci v roce 2019
Tručková Miroslava
10.12.2018 28.12.2018 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "SLV-SOK-V439/440-Nové dvojité vedení" na životní prostředí
Tručková Miroslava
26.11.2018 13.12.2018 Informace pro občany-dočasné uzavření stavebního úřadu
Tručková Miroslava
16.07.2018 30.09.2018 Nařízení Města Moravský Krumlov č. 1/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na období let 2020 – 2029
Tručková Miroslava
02.07.2018 18.07.2018 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“
Tručková Miroslava
02.07.2018 31.12.2018 Vyhláška ze dne 15. května 2018, kterou se mění vyhláška č.254.2010 Sb, seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí-změna
Tručková Miroslava
06.03.2018 24.03.2018 POZVÁNKA Na valnou hromadu honebního společenstva Vémyslice
Tručková Miroslava
06.03.2018 11.03.2018 Pozvánka na Velikonoční jarmark do Vémyslic dne 11.3.2018
Tručková Miroslava
01.03.2018 03.05.2018 Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018-2019-MŠ Vémyslice
Tručková Miroslava