Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.05.2021 18.06.2021 OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK-Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Tručková Miroslava
26.04.2021 26.05.2021 Informace FÚ k placení daně z nemovitostí pro rok 2021-Veřejná vyhláška
Tručková Miroslava
13.04.2021 30.04.2021 ZŠ a MŠ Rybníky-informace k zápisu online do 30.4.2021
Tručková Miroslava
29.03.2021 17.05.2021 MŠ Vémyslice-Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021 - 2022
Tručková Miroslava
01.03.2021 11.05.2021 Oznámení ČSÚ-Sčítání lidu, domů a bytů 27. března 2021
Tručková Miroslava
26.02.2021 31.03.2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020
Tručková Miroslava
26.01.2021 26.04.2021 Mimořádná veterinární opatření- nařízení SVS-aviarni influenza 2021
Tručková Miroslava
04.11.2020 02.02.2021 Nabídka pozemku k pronájmu- p.č. 417/11 v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava
28.10.2020 15.11.2020 Veřejná vyhláška- Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
31.08.2020 09.09.2020 POZVÁNKA na 1. zasedání okrskové volební komise
Tručková Miroslava
18.08.2020 11.10.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků-volby do zast.krajů a Senátu PČR 2020
Tručková Miroslava
12.08.2020 05.10.2020 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakatů
Tručková Miroslava
29.07.2020 14.08.2020 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Krátkodobé omezení provozu při běžné údržbě a závad ve sjízdnosti na komunikacích II., III. třídy na území Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
08.07.2020 24.07.2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-II/152 Jaroměřice-Hrotovice-hr.kraje, 1. stavba-ZMĚNA obj.trasy
Tručková Miroslava
08.07.2020 24.07.2020 Opatření obecné povahy a ROZHODNUTÍ-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-uzavírky silnice II/413, III/4135, II/396 a III/4136 z důvodů realizace stavby „II/413 Rybníky – průtah
Tručková Miroslava
07.07.2020 24.07.2020 Oznámení o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE-II/413 a III/4135 z důvodů realizace stavby „II/413 Rybníky – průtah“
Tručková Miroslava
26.06.2020 11.07.2020 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-obec Březník
Tručková Miroslava
10.06.2020 13.06.2020 Pozvánka na Noc kostelů 12.6.2020
Tručková Miroslava
19.05.2020 13.07.2020 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. - vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Tručková Miroslava
15.05.2020 30.06.2020 Veřejná vyhláška-Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava