Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.07.2020 24.07.2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-II/152 Jaroměřice-Hrotovice-hr.kraje, 1. stavba-ZMĚNA obj.trasy
Tručková Miroslava
08.07.2020 24.07.2020 Opatření obecné povahy a ROZHODNUTÍ-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-uzavírky silnice II/413, III/4135, II/396 a III/4136 z důvodů realizace stavby „II/413 Rybníky – průtah
Tručková Miroslava
07.07.2020 24.07.2020 Oznámení o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE-II/413 a III/4135 z důvodů realizace stavby „II/413 Rybníky – průtah“
Tručková Miroslava
26.06.2020 11.07.2020 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-obec Březník
Tručková Miroslava
10.06.2020 13.06.2020 Pozvánka na Noc kostelů 12.6.2020
Tručková Miroslava
19.05.2020 13.07.2020 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. - vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Tručková Miroslava
15.05.2020 30.06.2020 Veřejná vyhláška-Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
07.05.2020 20.06.2020 Veřejná vyhláška-Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
27.04.2020 27.05.2020 Veřejná vyhláška-FÚ-poplatníci nepřihlášení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Tručková Miroslava
24.04.2020 09.05.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -společné povolení-„Zbudování chodníků, silnice, dešťové kanalizace a vodovodu v obci Dobelice“ SO 301 Prodloužení vodovodu, SO 302 – SO 304 Vybudování dešťové kanalizace
Tručková Miroslava
09.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška-FÚ-platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Tručková Miroslava
19.03.2020 05.04.2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje-nouzový stav
Tručková Miroslava
17.03.2020 03.04.2020 INFO pro občany- KONEC VYSÍLÁNÍ DVB-T k 31.3.2020
Tručková Miroslava
06.03.2020 22.03.2020 Oznámení Honebního společenstva Vémyslice-konání Valné hromady dne 21.3.2020
Tručková Miroslava
04.03.2020 19.03.2020 Oznámení o možnosti seznámení se s Návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Na Kocourkách, v k.ú. Dobelice a Vémyslice, na období 2020-2029
Tručková Miroslava
28.02.2020 31.03.2020 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
Tručková Miroslava
20.02.2020 06.03.2020 Veřejná vyhláška-vyrozumění o zahájení řízení-SO 301 Prodloužení vodovodu, SO 302-SO 304 Vybudování dešťové kanalizace
Tručková Miroslava
30.01.2020 29.02.2020 Lesy ČR, polesí MK -nabídka palivového dřeva
Tručková Miroslava
30.01.2020 29.02.2020 Start závěrečné fáze tzv. EET- elektronické evidence tržeb
Tručková Miroslava
15.01.2020 31.01.2020 ROZHODNUTÍ -SPOLEČNÉ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou-„Zbudování chodníků, silnice, dešťové kanalizace a vodovodu v obci Dobelice“ včetně napojení nové místní komunikace parc. č. 393/4 na silnici II/396
Tručková Miroslava