Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.07.2018

Sejmuto: 18.07.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava