Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 31.01.2019

Sejmuto: 18.02.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava