OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.04.2019

Sejmuto: 05.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava