Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd.předp.; č.j.3/2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 11.11.2019

Sejmuto: 26.11.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava