ROZHODNUTÍ -SPOLEČNÉ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou-„Zbudování chodníků, silnice, dešťové kanalizace a vodovodu v obci Dobelice“ včetně napojení nové místní komunikace parc. č. 393/4 na silnici II/396

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.01.2020

Sejmuto: 31.01.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava