Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019-DSO ČOV

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.05.2020

Sejmuto: 06.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava