Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019-DSO VAS Třebíč

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.05.2020

Sejmuto: 06.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava