Veřejná vyhláška-Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.05.2020

Sejmuto: 30.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava