OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK-Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.05.2021

Sejmuto: 18.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Tručková Miroslava