Úřední deska

DSO VAK Třebíč

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.05.2021 28.05.2021 Pozvánka na 40. Valnou hromadu DSO VAK Třebíč
Tručková Miroslava
03.06.2020 19.06.2020 Pozvánka na 39. Valnou hromadu DSO VAK Třebíč
Tručková Miroslava
06.05.2020 06.06.2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019-DSO VAS Třebíč
Tručková Miroslava
25.03.2019 12.04.2019 P O Z V Á N K A na 38. Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč
Tručková Miroslava
19.03.2018 13.04.2018 Pozvánka na 37. Valnou hromadu svazku obcí VAK Třebíč dne 12.4.2018 vč. všech povinně zveřejňovaných příloh
Tručková Miroslava
02.05.2017 05.06.2017 VAS Třebíč-Porovnání položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-pozvánka na 36.valnou hromadu svazku konanou 7.4.2017
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Plnění rozpočtu za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Návrh rozpočtu pro rok 2017
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Tručková Miroslava

DSO Moravskokrumlovsko

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.05.2021 30.06.2021 Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2020
Tručková Miroslava
27.11.2020 15.12.2020 Návrh rozpočtu DSO Moravskokrumlovsko na rok 2021
Tručková Miroslava
27.11.2020 15.12.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Moravskokrumlovsko na roky 2022-2024
Tručková Miroslava
29.05.2020 15.06.2020 Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2019
Tručková Miroslava
26.11.2019 16.12.2019 Návrh rozpočtu DSO Moravskokrumlovsko na rok 2020
Tručková Miroslava
26.11.2019 16.12.2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO Moravskokrumlovsko 2021-2023
Tručková Miroslava
28.05.2019 18.06.2019 Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2018
Tručková Miroslava
01.01.2019 15.01.2020 Oznámení o zveřejnění informací DSO MK rok 2019
Tručková Miroslava