Úřední deska

Exekuce-el. dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.12.2017 18.01.2018 Elektronická dražební vyhláška-pozemky a RD v k.ú. Dobelice, 1/2 podíl
Tručková Miroslava
01.11.2017 23.11.2017 El. dražební vyhláška-orná půda a lesní pozemek v k.ú. Dobelice (1/2 podíl)
Tručková Miroslava
12.09.2017 17.10.2017 Elektronická dražební vyhláška-RD par.č.179 v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava
07.06.2017 06.09.2017 Elektronická dražební vyhláška-pozemky v k.ú. Vémyslice a v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava
28.03.2017 31.05.2017 Exeuční příkaz-prodej orné půdy v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava
01.03.2017 10.04.2017 Dražební vyhláška-el.dražba majetku v k.ú. Dobelice (stavba na poz.p.č.179)
Tručková Miroslava
04.01.2017 10.02.2017 Dražební el. vyhláška-pozemek p.č.1383 v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava
04.01.2017 24.01.2017 Dražební el. vyhláška 2.kolo-pozemky a stavba v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava
04.01.2017 21.02.2017 Dražební el. vyhláška-nemovitost p.č. 120-1 v k.ú. Vracovice u Horního Břečkova
Tručková Miroslava
20.07.2016 14.09.2016 Dražební vyhláška-el.dražba majetku v k.ú. Dobelice
Tručková Miroslava

DSO VAK Třebíč

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.03.2019 12.04.2019 P O Z V Á N K A na 38. Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč
Tručková Miroslava
19.03.2018 13.04.2018 Pozvánka na 37. Valnou hromadu svazku obcí VAK Třebíč dne 12.4.2018 vč. všech povinně zveřejňovaných příloh
Tručková Miroslava
02.05.2017 05.06.2017 VAS Třebíč-Porovnání položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-pozvánka na 36.valnou hromadu svazku konanou 7.4.2017
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Plnění rozpočtu za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Návrh rozpočtu pro rok 2017
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
Tručková Miroslava
20.03.2017 04.04.2017 DSO VAK Třebíč-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Tručková Miroslava

DSO Moravskokrumlovsko

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.05.2019 18.06.2019 Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2018
Tručková Miroslava