Úřední deska

Oznámení o akcích - plakáty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.02.2016 16.03.2016 Oznámení občanům
Strnadová Ivana
14.12.2015 21.12.2015 Pozvánka na vánoční nadílku
Strnadová Ivana
12.11.2015 30.11.2015 Akce obce - listopad 2015
Tručková Miroslava

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2019 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Dobelice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Tručková Miroslava
16.12.2019 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Tručková Miroslava
22.01.2018 06.02.2018 Veřejná vyhláška obce Dobelice č.1/2018
Tručková Miroslava
22.01.2018 06.02.2018 Veřejná vyhláška obce Dobelice č.2/2018
Tručková Miroslava
14.12.2017 31.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Strnadová Ivana
08.08.2016 23.08.2016 Obecně závazná vyhláška č. 05/2016 o nočním klidu
Strnadová Ivana
10.05.2016 26.05.2016 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP Dobelice
Tručková Miroslava
16.12.2015 01.01.2016 Návrh změny ÚP č.1- Obec Dobelice
Tručková Miroslava
14.12.2015 31.12.2015 obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,..... a odstraňování komunálních odpadů
Strnadová Ivana
14.12.2015 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatků ze psů
Strnadová Ivana
14.12.2015 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 3 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Strnadová Ivana
14.12.2015 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška č.4/2016 o stanovení systému shromažďování odpadů
Strnadová Ivana