Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.05.2020 20.06.2020 Veřejná vyhláška-Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
27.04.2020 27.05.2020 Veřejná vyhláška-FÚ-poplatníci nepřihlášení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Tručková Miroslava
24.04.2020 09.05.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -společné povolení-„Zbudování chodníků, silnice, dešťové kanalizace a vodovodu v obci Dobelice“ SO 301 Prodloužení vodovodu, SO 302 – SO 304 Vybudování dešťové kanalizace
Tručková Miroslava
09.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška-FÚ-platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Tručková Miroslava
19.03.2020 05.04.2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje-nouzový stav
Tručková Miroslava
17.03.2020 03.04.2020 INFO pro občany- KONEC VYSÍLÁNÍ DVB-T k 31.3.2020
Tručková Miroslava
06.03.2020 22.03.2020 Oznámení Honebního společenstva Vémyslice-konání Valné hromady dne 21.3.2020
Tručková Miroslava
04.03.2020 19.03.2020 Oznámení o možnosti seznámení se s Návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Na Kocourkách, v k.ú. Dobelice a Vémyslice, na období 2020-2029
Tručková Miroslava
28.02.2020 31.03.2020 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
Tručková Miroslava
20.02.2020 06.03.2020 Veřejná vyhláška-vyrozumění o zahájení řízení-SO 301 Prodloužení vodovodu, SO 302-SO 304 Vybudování dešťové kanalizace
Tručková Miroslava
30.01.2020 29.02.2020 Lesy ČR, polesí MK -nabídka palivového dřeva
Tručková Miroslava
30.01.2020 29.02.2020 Start závěrečné fáze tzv. EET- elektronické evidence tržeb
Tručková Miroslava
15.01.2020 31.01.2020 ROZHODNUTÍ -SPOLEČNÉ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou-„Zbudování chodníků, silnice, dešťové kanalizace a vodovodu v obci Dobelice“ včetně napojení nové místní komunikace parc. č. 393/4 na silnici II/396
Tručková Miroslava
26.11.2019 11.12.2019 Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd.předp.; č.j.4/2019KD
Tručková Miroslava
20.11.2019 02.01.2020 Výběrové řízení na pracovní místo: referent(ka) pro výkon státní správy na úseku stavebního řádu na odboru výstavby a ÚP MěÚ Moravský Krumlov
Tručková Miroslava
23.10.2019 07.11.2019 Opatření obecné povahy- Rakšice-oprava železničního mostu- uzavírka
Tručková Miroslava
23.09.2019 15.11.2019 Návrh "Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje"
Tručková Miroslava
02.09.2019 18.09.2019 SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“
Tručková Miroslava
02.09.2019 08.09.2019 Pozvánka na varhanní koncert v kostele sv. Vavřince v Rakšicích 8.9.2019
Tručková Miroslava
08.07.2019 23.07.2019 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-SLV – SOK – V439/440 – nové dvojité vedení
Tručková Miroslava