Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.04.2019 05.05.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Tručková Miroslava
14.03.2019 28.03.2019 Oznámení o zahájení řízení-kácení dřevin č.j.2/2019/KD
Tručková Miroslava
11.03.2019 27.03.2019 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-usmrcování kormorána velkého při prevenci škod na rybářství
Tručková Miroslava
05.03.2019 23.03.2019 Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Vémyslice dne 23.3.2019
Tručková Miroslava
31.01.2019 18.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“ na život
Tručková Miroslava
17.01.2019 31.12.2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 2018-2020
Tručková Miroslava
16.01.2019 18.02.2019 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Tručková Miroslava
14.01.2019 28.02.2019 Rozpis svozu odpadů v obci v roce 2019
Tručková Miroslava
10.12.2018 28.12.2018 Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "SLV-SOK-V439/440-Nové dvojité vedení" na životní prostředí
Tručková Miroslava
26.11.2018 13.12.2018 Informace pro občany-dočasné uzavření stavebního úřadu
Tručková Miroslava
16.07.2018 30.09.2018 Nařízení Města Moravský Krumlov č. 1/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na období let 2020 – 2029
Tručková Miroslava
02.07.2018 18.07.2018 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“
Tručková Miroslava
02.07.2018 31.12.2018 Vyhláška ze dne 15. května 2018, kterou se mění vyhláška č.254.2010 Sb, seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí-změna
Tručková Miroslava
06.03.2018 24.03.2018 POZVÁNKA Na valnou hromadu honebního společenstva Vémyslice
Tručková Miroslava
06.03.2018 11.03.2018 Pozvánka na Velikonoční jarmark do Vémyslic dne 11.3.2018
Tručková Miroslava
01.03.2018 03.05.2018 Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018-2019-MŠ Vémyslice
Tručková Miroslava
14.02.2018 22.02.2018 Informace o drážní výluce na trati 244 -Brno-MK-Miroslav 20.-22.2.2018
Tručková Miroslava
14.12.2017 29.12.2017 Opatření obecné povahy- výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů-bobr evropský
Tručková Miroslava
27.11.2017 27.01.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Tručková Miroslava
09.11.2017 26.11.2017 Opatření obecné povahy-nařízení vlastníkům lesů na území ČR zpracování těžeb nahodilých, nejpozději do 31.3.2018
Tručková Miroslava