ZASTUPITELÉ:

 Jméno  Funkce  Strana
 Miloš Potůček  Starosta  Sdružení za rozvoj obce
 Mgr. Ivana Strnadová  Místostarosta  Sdružení za rozvoj obce
 František Tručka  Člen  Sdružení za rozvoj obce
 Lenka Večeřová  Člen  Sdružení za rozvoj obce
 Pavel Větrovec  Člen  Sdružení za rozvoj obce
 Petr Soukup  Člen  Sdružení za rozvoj obce
 Martin Baše  Člen  Sdružení za rozvoj obce

 

VÝBORY OBCE:

 VÝBOR  PŘEDSEDA  ČLEN  ČLEN
 FINANČNÍ  František Tručka  Lenka Večeřová  Pavel Větrovec
 KONTROLNÍ  Petr Soukup  František Tručka  Martin Baše
 KULTURNÍ  Martin Baše  František Tručka  Petr Soukup
 POŘÁDKOVÝ  Lenka Večeřová  Martin Baše  Pavel Větrovec
 STAVEBNÍ  Pavel Větrovec  Lenka Večeřová  Petr Soukup

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBELICE V ROCE 2015: