Letecký pohled na obec Dobelice

Obec Dobelice srdečně zve na setkání u příležitosti
ODHALENÍ POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM OBCE V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE  A SRAZ RODÁKŮ, 
která se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018
Program akce:
od 10.30 hodin
mše svatá u zvoničky • odhalení pomníku
vystoupení mužského pěveckého sboru ze Skalice
od 14.00 hodin
sraz rodáků u pohostinství Dobelice
hraje dechová hudba Šohajka
občerstvení zajištěno • focení v rámci reprezentace obce

Obec Dobelice ukončila k 31.3.2018 veřejnou sbírku na vystavění pomníku padlým občanům obce v 1. světové válce. Děkujeme všem dárcům, kteří se podíleli na této veřejné sbírce, celkem se podařilo vybrat 44.510,-Kč,

které byly využity na úhradu zálohy zhotoviteli pomníku.

Ostatní náklady na pořízení tohoto pomníku, včetně revitalizace parku, kde bude pomník umístěn, hradí obec ze svého rozpočtu.

Vyúčtování veřejné sbírky bylo předloženo a dne 12.7.2018 schváleno Krajským úřadem Jmk. 

Zároveň si Vás tímto dovolujeme pozvat na Sraz rodáků naší obce, který proběhne dne 18.8.2018, kde při této příležitosti dojde ke slavnostnímu odhalení tohoto pomníku. (Podrobnosti této události budou ještě upřesněny, děkujeme za pochopení)

 

Oznamujeme občanům, že stočné pro rok 2018 činí nově  1.460 Kč za osobu a rok

Splatnost tohoto poplatku je nejpozději do 31.12.2018.

Stočné je možno uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Rybníky nebo na účet

č. 1584276389/0800.