Letecký pohled na obec Dobelice

S ohledem na mimořádná opatření přijatá vládou ČR v souvislosti se šířením koronaviru, platí výše uvedená úprava činnosti OÚ a jeho fungování v mimořádném režimu až do 1.4.2020

INFORMACE pro občany
z DSO Rybníky a Dobelice - ČOV a tlaková kanalizace:
Stočné pro rok 2020 nově činí 1.643,- Kč za osobu a rok
Stočné je splatné nejpozději do 31.12.2020.
Stočné je možno uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Rybníky nebo na účet č. 1584276389/0800.